Ngày 20 Tháng 9 Năm 2010

Kính gởi quý phụ huynh,

Chào mừng quý vị đến với niên học 2010 -2011! Niên học mới đã khai giảng một cách tốt đẹp. Các học sinh lớp bảy đã hội nhập với sinh hoạt ở trường trung học đệ nhất cấp và di chuyển từ phòng học này sang phòng học khác một cách dễ dàng. Chúng tôi rất hãnh diện về các em.

Chúng tôi rất phấn khởi được gặp hầu hết quý vị đến tham dự Đêm Thăm Viếng Học Đường! Mỗi một giáo sư đã chuẩn bị phần trình bày của mình rất cẩn thận và chi tiết để chia xẻ cùng quý vị. Chúng tôi muốn bảo đảm rằng mọi gia đình đều được thông báo rõ ràng về các tiêu chuẩn và kỳ vọng mà chúng tôi mong muốn ở các học sinh. Mục tiêu của chúng tôi là tất cả học sinh phải đạt được trình độ thông thạo trong từng lớp. Xin quý vị nhớ cho rằng chúng tôi sẵn sàng phục vụ quý vị và muốn luôn luôn giữ chặt mối dây liên lạc.

MỤC TIÊU CỦA TRƯỜNG TRONG NIÊN HỌC 2010 – 2011
Nhân viên trường Davis luôn duy trì tiêu chuẩn cao về giáo dục trong từng lớp học. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp một chương trình học đầy khuyến khích và phong phú trong suốt năm học. Các tiêu chuẩn của tiểu bang và học khu được nói rõ ràng cho học sinh và các phương pháp giảng dạy hay nhất cũng được áp dụng để hỗ trợ sự học hỏi của học sinh. Chúng tôi mong mỏi tất cả học sinh sẽ đạt được hay vượt hơn các tiêu chuẩn của cấp lớp. Chúng tôi cũng kỳ vọng các học sinh sẽ đạt được Chỉ Số Thành Quả Học Vấn (API) và Sự Tiến Bộ Hàng Năm (AYP) trong các kỳ thi trắc nghiệm của tiểu bang California. Tại trường Trung Học Đệ Nhất Cấp Davis phụ huynh là người đồng hành và chúng ta cùng làm cho việc giáo dục là điều ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi rất trân trọng thời giờ quý vị đã dành để xem qua tập ghi bài làm hàng ngày của con em, theo dõi bài làm ở nhà, và bảo đảm các bài làm, bài tường trình được hoàn tất đúng hạn và đạt yêu cầu.

KẾT QUẢ KỲ THI TRẮC NGHIỆM
Bộ Giáo Dục Tiểu Bang California vừa công bố Sự Tiến Bộ Hàng Năm (AYP) và Chỉ Số Thành Quả Học Vấn (API) của các trường công lập thuộc tiểu bang California. Đối với điểm AYP, chính phủ đặt mục tiêu cho môn Ngôn Ngữ Học và Toán Học trong kỳ thi trắc nghiệm STAR vào mùa xuân. Tại trường Davis, 53% số học sinh đạt được trình độ thông thạo và xuất sắc trong môn ngôn ngữ học, 46 % số học sinh đạt được trình độ thông thạo hay xuất sắc trong môn toán học, 59% số học sinh đạt được trình độ thông thạo trong môn khoa học và 45% số học sinh đạt được trình độ thông thạo trong môn lịch sử. Chỉ Số Thành Quả Học Vấn của trường Davis cho niên học 2009 – 2010 là 772 điểm, tăng hơn 28 điểm. Trường Davis đã tiến bộ nhiều hơn bất cứ trường trung học đệ nhất cấp nào trong Học Khu Oak Grove. Chúng tôi rất hãnh diện về sự cố gắng của các học sinh và chúng tôi ca ngợi sự cống hiến và tận tâm và các giáo sư trong việc cung cấp cho học sinh một sự giáo dục hoàn mỹ nhất.

ĐÊM VINH DANH –LỄ RA MẮT CJSF
Ngày Thứ Năm 30 Tháng 9 lúc 6 giờ chiều chúng tôi sẽ tổ chức Đêm Vinh Danh cho các học sinh lớp 8 đã đạt được điểm trung bình 3.0 hay cao hơn trong kỳ tam cá nguyệt mùa xuân năm 2010. Sau phần vinh danh các học sinh lớp 8 sẽ là lễ ra mắt các học sinh trong nhóm Trẻ CJSF.

INFINITE CAMPUS/ TƯỜNG TRÌNH VỀ SỰ TIẾN BỘ PROGRESS REPORTS
Chúng tôi đang học hỏi về cách sử dụng hệ thống dữ kiện mới trong toàn học khu. Chúng tôi cố gắng cứ mỗi hai tuần một lần sẽ gởi về nhà bản tường trình về sự tiến bộ của con em, nhưng hiện giờ hệ thống này chưa cho phép chúng tôi làm điều đó. Vì vậy, phải đến ngày 8 Tháng 10 chúng tôi mới có thể gởi về nhà bản tường trình về sự tiến bộ. Điểm trong bản tường trình này sẽ được tính trung bình cộng với hai lần tính điểm trong mỗi sáu tuần nữa để quyết định điểm của học kỳ

DAVIS WEBSITE:
Xin quý vị đừng quên vào website của trường Davis để biết những thông tin mới nhất theo địa chỉ: http://davisintermediateschool.wikispaces.com/

HỘI ĐỒNG HỌC ĐƯỜNG (SSC)
Hội Đồng Học Đường sẽ nhóm họp đầu tiên vào ngày Thứ Hai, 25 Tháng 10 lúc 4 giờ 30 chiều. Phụ huynh và nhân viên nhà trường cần phải được bầu để trở thành thành viên trong Hội Đồng Học Đường. Sắp tới đây chúng tôi sẽ gửi về nhà phiếu bầu. Nếu quý vị muốn là thành viên phục vụ trong Hội Đồng Học Đường, xin quý vị vui lòng liên lạc với văn phòng nhà trường ở số 227-0616.

CÂU LẠC BỘ PHỤ HUYNH VÀ GIÁO SƯ (PFC)
Buổi họp đầu tiên của Câu Lạc Bộ Phụ Huynh và Giáo Sư sẽ được tổ chức lúc 6 giờ chiều Thứ Hai, 27 Tháng 9 tại Thư Viện trường Davis. Xin quý vị hãy tham gia với chúng tôi vì đây là cơ hội để chúng ta xây dựng mối liên hệ trong cộng đồng. Thông qua Câu Lạc Bộ Phụ Huynh và Giáo Sư mà các học sinh có thể tham gia vào các sinh hoạt như Ngày Davis và Cuộc Quyên Góp Cho Dịp Lễ. Chúng tôi hy vọng sẽ có thêm các sinh hoạt gây quỹ để có thể cung cấp thêm cho học sinh các sinh hoạt. Chúng tôi mong được gặp quý vị tại buổi họp này!

THÁNG VINH DANH CÁC HỌC SINH GỐC TÂY BAN NHA
Thời gian từ ngày 15 Tháng 9 đến 15 Tháng 10 được công nhận là Tháng Vinh Danh các Học Sinh Gốc Tây Ban Nha. Hiện nay tại Mỹ có hơn 44 triệu người gốc Tây Ban Nha. Trong thời gian này chúng ta sẽ mừng sự thành đạt của những cá nhân quan trọng gốc Tây Ban Nha. Chúng ta nhớ lại những sự đóng góp của người Mỹ gốc Tây Ban Nha và chia xẻ với học sinh về văn hóa và lịch sử nơi xuất xứ của họ. Ngày Chủ Nhật 26 Tháng 9 chúng ta sẽ mừng Ngày Vinh Danh Học Sinh Gốc Tây Ban Nha. Một số đông học sinh của trường sẽ được vinh danh vì Xuất Sắc Trong Học Vấn, Tiến Bộ Trong Việc Học Vấn, và có nguồn gốc Tây Ban Nha.

CÂU LẠC BỘ THANH THIẾU NIÊN BOYS AND GIRLS CLUB
Câu Lạc Bộ Thanh Thiếu Niên là một tổ chức vô vụ lợi phục vụ các em tuổi từ 6 đến 18, chủ yếu là các học sinh trường Trung Học Đệ Nhất Cấp Davis. Câu lạc bộ này cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau kể cả trung tâm giúp làm bài tập ở nhà có tính cách bắt buộc cho các hội viên. Trung tâm này có đủ loại sách và tài liệu mà học sinh cần để hoàn tất bài làm ở nhà và các bài làm dài hạn. Nhân viên phụ trách trung tâm có tín chỉ ở đại học cộng đồng và đã đậu kỳ trắc nghiệm của học khu để đảm bảo khả năng dạy kèm. Khi hết giờ của trung tâm giúp làm bài tập ở nhà thì đến giờ các em vui chơi! Các em có thể chọn tham gia vào các câu lạc bộ khác nhau như hội họa, kỹ thuật, game, khoa học, câu lạc bộ dành riêng cho các em gái hay câu lạc bộ dành riêng cho các em trai, câu lạc bộ lãnh đạo, và thể thao! Những lãnh vực mà chúng tôi chú trọng là các kỹ năng về sức khỏe & đời sống, cá tính & lãnh đạo, kỹ thuật, thể thao & giải trí. Mục tiêu của chúng tôi là giúp các thành viên trở nên những học sinh giỏi toàn diện, biết cách quân bình giữa trách nhiệm và vui chơi. Câu Lạc Bộ Thanh Thiếu Niên mở cửa vào những ngày học sinh có đi học từ Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 2 giờ đến 6 giờ chiều. Chúng tôi sẽ cung cấp thức ăn nhẹ cho học sinh sau khi học xong. Hội phí cho một em là 25 Mỹ kim trong một niên học và học bổng cũng sẵn có. Số chỗ ghi danh có giới hạn!

CÁC ỦY BAN CẤP HỌC KHU:
Trường Davis đang cần phụ huynh đại diện cho trường để tham gia vào các ủy ban cấp học khu và họp với Giám Đốc Học Khu. Ủy Ban Cố Vấn Học Khu họp vào ngày Thứ Năm đầu tiên của tháng, bắt đầu vào ngày 7 Tháng 10 tại văn phòng học khu lúc 7 giờ tối. HABLA nhóm phụ huynh học sinh gốc Tây Ban Nha, và Koffee Klatch, nhóm phụ huynh học sinh người Mỹ gốc Phi Châu cũng sẽ họp mỗi tháng một lần với thời khóa biểu sẽ được ấn định sau. Nếu quý vị muốn tham gia vào các ủy ban này, xin hãy liên lạc với chúng tôi ở số điện thoại 227-0616. Xin cám ơn quý vị.

BẢN TIN HÀNG THÁNG
Nhân viên trường Davis khuyến khích mối liên lạc rộng rãi với phụ huynh và người giám hộ. Mỗi tháng chúng tôi gửi về nhà bản tin và lịch sinh hoạt trong tháng đó. Chúng tôi hy vọng điều này sẽ giúp quý vị biết được những thông tin mới nhất. Chúng tôi cũng sẽ đăng bản tin này và lịch sinh hoạt trên website của trường Davis. Mọi sự góp ý và phê bình, xin quý vị điền vào phần phê bình dưới đây và góp lại văn phòng nhà trường.

THỰC TẬP PHẢN ỨNG TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP
An toàn là điều ưu tiên tại trường Trung Học Đệ Nhất Cấp Davis cũng như trong toàn Học Khu Oak Grove. Để bảo đảm chúng ta đã chuẩn bị cho bất cứ mọi thiên tai nào, chúng tôi đã ấn định Ngày Thực Tập Di Tản Trong Toàn Học Khu là ngày Thứ Năm 21 tháng 10 năm 2010.

NHỮNG SINH HOẠT SẮP ĐẾN
24 Tháng 9 Khiêu Vũ Mừng Niên Học Mới từ 3 giờ đến 5 giờ chiều tại phòng ăn nhà trường
26 Tháng 9 Sinh Hoạt Vinh Danh Học Sinh Gốc Tây Ban Nha
27 Tháng 9 Hội Phụ Huynh và Giáo Sư họp lúc 6 giờ chiều tại thư viện trường
30 Tháng 9 Đêm Vinh Danh/Lễ Ra Mắt CJSF lúc 6 giờ chiều tại phòng ăn nhà trường
8 Tháng 10 Bản Tường Trình về Sự Tiến Bộ Lần Thứ Nhất
21 Tháng 10 Thực Tập Phản Ứng Trong Trường Hợp Khẩn Cấp Trong Toàn Học Khu lúc 10 giờ sáng
25 Tháng 10 Buổi họp của SSC lúc 4 giờ 30 chiều tại Trung Tâm Hướng Nghiệp
29 Tháng 10 Khiêu Vũ Halloween từ 3 giờ đến 5 giờ tại phòng ăn nhà trường

Tôi biết rằng năm nay sẽ là một niên học phấn khởi và thành công. Tôi mong được gặp gỡ quý vị trong những sinh hoạt sắp đến. Xin cám ơn sự hợp tác của quý vị trong việc cung cấp cho các em một sự giáo dục hoàn mỹ nhất.


Kính thư,Oscar A. Ortiz
Hiệu Trưởng

Góp ý / Thắc mắc :

__